������������������������GLASS TOOLS

 
編  號: TC-600R, TC-600SVB, TC-41V, PTC-30, TC-30, TC-30R,TC-20,TC-30V, TC-10 品  名: 日本TOYO玻璃切割刀 (TOYO Glass Cutter)
規  格: 材  料:
價  格: $1,200.0/pc, $1,200.0/pc, $500.0/pc, 800.0/pc, $400.0/pc, $500.0/pc, $500.0/pc, $600.0/pc, 最低送購量:
促  銷: 運輸方式: 收到貨款後以郵寄方式寄出(By Parcel Post After Receipt Payment.)
包裝方式: 付款方式:
產品說明: TC-600R $1,200/支, 切8~15mm, TC-600SVB $1,200/支, 切15mm以上,震動型, TC-41V $500/支, 切2~10mm,震動型, PTC-30 $800/支, 切0.4~2.0mm, TC-30 $500/支, 切2~8mm, TC-30N $500/支, 切2~8mm, TC-30R $500/支, 切8~15mm, TC-20 $400/支, 切2~8mm, TC-30V $500/支, 切8~15mm,震動型, TC-10 $600/支, 切2~8mm 切變形, 檔案下載:

台錩


地址: 23584 新北市中和區中山路二段366巷34號
Address: 34, LANE 366, SEC.2, CHUNG-SHAN ROAD, CHUNG-HO AREA, NEW TAIPEI CITY 23584, TAIWAN
URL: http://www.taijohn.com.tw
TEL: 886-2-2244-8306(代表號)
FAX: 886-2-2245-5898
統一編號: 11824950
台錩
taijohn@ms23.hinet.net

【著作權所有 未經正式書面授權 禁止轉載節錄】
 
 被點閱人數: